Bu proje Tübitak 4007 kodlu projeler çağrısıyla desteklenmektedir.

0 538 029 29 79
Oktay Sinanoğlu

OKTAY SİNANOĞLU KİMDİR?

↝ Prof. Dr Oktay Sinanoğlu, 1935 yılında babasının  Türkiye Başkonsolosluğu’nda görev yapmakta olduğu Bari’de doğdu.  Dört yaşındayken, II. Dünya Savaşı’nın başlaması sebebiyle ailesiyle İtalya’dan Türkiye’ye döndü.

↝ Eğitiminin üniversiteye kadarlık bölümünü Türkiye ‘de tamamladı. 1953’te TED Yenişehir Lisesi’ne burslu olarak girdi ve liseyi birincilikle bitirdi. TED tarafından Amerika’ya Kimya Mühendisliği için burslu gönderildi.

↝ 1956’da ABD Kaliforniya Üniversitesi’nde bölümünü birincilikle bitirdi. Bütün hayatı başarıyla geçen Oktay Sinanoğlu birinciliği kimseye bırakmamakla kalmayıp kendini geliştirmeye devam etti.

↝ 1957’de bir teknoloji enstitüsünü sekiz ayda bitirerek yüksek kimya mühendisi oldu. “Alfred Sloan” ödülünü aldı. 1959’da Kaliforniya Üniversitesi’nde; Kuramsal Kimya Doktorasını yaptı, doktorasını yaparken iki ödül kazandı.

↝ Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Merkezinde araştırmalar yaptı. Hem Harward, hem de Yale Üniversitesi ’nde kendisinin yeni Nicem (Kuantum) Kimyası ve Fiziği üzerine teorileri hakkında üst düzey derslerde yeni buluşlarını anlattı; bu alana yaşamı boyunca birçok katkıda bulundu. Uğraşılan ancak çözümlenmeyen bir problemi çözdü. Böylece Kimya bilimini bu inceleme ile sağlam bir temele oturttu.

↝ Atom ve moleküllerin çok-elektronlu kuramı ile “Doçent”  oldu. 1962’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyeti yalnız Oktay Sinanoğlu’na mahsus olmak üzere, Danışman Profesör ünvanını verdi. Türkiye’de de kuramsal kimya bilimini kurdu. ODTÜ’de eğitimin Türkçe olması için uğraş verdi. Ama tabii, olmadı.

↝ 1963’te 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırarak 28 yaşında “Profesör”  unvanını aldı. Bu ünvan ile modern üniversite tarihinin ve Yale Üniversitesi tarihinin en genç profesörü oldu. Ardından ODTÜ'ye danışman profesör oldu. Yale Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji konusunda ikinci bir kürsüye daha profesör olarak atandı.

↝ 1973′de Almanya’nın en yüksek ‘Bilim Ödülü’nü ilk kazanan kişi oldu. İlklere ve ödüllere doymayan Sinanoğlu,başarısıyla dünyaya mâl oldu. 1975’de Japonya’nın Uluslararası Seçkin Bilimci Ödülü’nü kazandı; yine 1975 yılında özel kanunla Oktay Sinanoğlu’na ilk ve tek “Türkiye Cumhuriyeti Profesörü” ünvanı verildi.

↝ Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temelleri sağlam olan Oktay sinanoğlu 1976 yılında Japonya’ ya Türkiye cumhuriyeti özel elçisi olarak atandı.

↝ Watson ve Crick sarmal modelindeki DNA sarmalının çözelti içinde o halde nasıl durduğunu açıklama (solvofobik kuvvet) getiren adam olarak, dünyada yeni kurulmaya başlayan Moleküler Biyoloji dalının ilk birkaç profesöründen biri oldu.

↝ Amerikan Ulusal Bilimler Akademisin’e üye olarak seçildi. Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi’nin ilk ve tek Türk üyesiydi. Defalarca Nobel Akademisinin isteği üzerine Nobel'e adaylar gösterdi. İki defa Nobel' e aday gösterildi. Dünyanın sayısız yerinde sayısız buluşları ve kuramları ile ilgili sayısız konferans verdi. 250 kadar uluslararası bilimsel yayını, bilim kuramları, çeşitli dillere çevrilmiş kitapları vardır.

↝ 1962’den günümüze dek ilk  Oktay SİNANOĞLU TÜBİTAK Bilim Ödülü, ilk Sedat Simavi Ödülü, Bilgi Çağı Ödülü, İLESAM Üstün Hizmet Ödülü, ayrıca Yılın Fikir Adamı, Yılın Bilim Adamı Ödülü’nü aldı.  

↝ 1980’li yıllarda çalışmalarını kimya biliminin basit bir şekilde öğretilmesine yönelik bir kuramsal çerçeve üzerinde yoğunlaştırdı. Ancak 1988’de yayımlanan çalışmaları akademik dünyada ilgi görmedi.

↝ Türkiye’de bulunduğu dönemde eğitim dilinin resmi dil olması gerektiğini ve yabancı dilin takviyeli olarak öğretilmesinin gerektiğini ve matematiksel yapısından dolayı Türkçe’nin en iyi bilim dili olduğunu savundu.