Bu proje Tübitak 4007 kodlu projeler çağrısıyla desteklenmektedir.

0 538 029 29 79
Michael Faraday

MICHAEL FARADAY KİMDİR?

↝ 1790’larda İngiltere'nin kuzeyinde  bir demircilikle uğraşan bir köylünün dört çocuğundan biri olan Faraday ekonomik nedenlerle uzun süreli bir eğitim alamadı. Küçük yaşta gazete dağıtıcısı olarak çalışmaya başladı.

↝ Kilisenin pazar okulunda okuma yazma ve hesap öğrendi. Faraday daha ziyade kendi kendine yetişmiş bir bilim adamıdır.

↝ On dört yaşında bir ciltçiye çırak olarak girdi. Bu işte ciltlenmek üzere getirilen kitapları okuyarak bilgisini genişletmeye başladı. Bu sayede gençliğinde pek çok kitap okudu.

↝ Bilhassa fizik kitaplarını büyük bir heves ve arzuyla okuyordu. Bir ansiklopedideki elektrik başlığından özellikle etkilendi. Eski şişeler ve hurda parçalardan yaptığı basit bir elektrostatik üreteçten yararlanarak deneyler yapmaya başladı. Gene kendi yaptığı zayıf bir Volta pilini kullanarak elektrokimya deneyleri gerçekleştirdi.

↝ Londra'da bulunan Kraliyet Enstitüsü'nde kimyacı  Davy tarafından verilen kimya konferanslarına katılma olanağı buldu. Konferanslarda tuttuğu notları ciltleyerek iş isteyen bir mektupla birlikte Davy'ye gönderdi ve onun desteğiyle kimya asistanı oldu.

↝ Bir süre sonra laboratuvar müdürlüğüne getirildi. Ardından enstitüye ders verme mecburiyeti olmaksızın kimya profesörü olarak tayin edildi. Hayatının tümünü enstitünün çalışmalarına adadı.

↝ Elektrik enerjisinden manyetizma üretildiğinden bu yana fen adamlarının en büyük düşüncesi, "Manyetizmadan elektrik enerjisi elde edilebilir mi?" sorusu olmuştu. Faraday, zaman zaman bu mesele üzerinde çalıştı. Bu arada ilk ilmi keşfini de gerçekleştirmiş oldu. Bir mıknatıs etrafında, tersine karşılıklı dönebilen bir kablo sistemi geliştirdi ve böylece ilk defa elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülmüş oldu. Bu keşif, elektrik motorlarının esası kabul edildi.

↝ Faraday yeniden kimyadan elektriğe döndü. Bundan sonraki deneylerinin en önemlisi, küçük elektrik akımlarını ölçmeye yarayan bir alet yapmasıydı. Böylece Faraday manyetizmadan elektrik enerjisi elde etmenin yolunu bulmuş oldu. Mekanik enerjiyi bir mıknatıs yardımıyla elektriğe dönüştürdü. Bu, elektrik jeneratörlerinin esası oldu.

↝ Faraday manyetik etkiyle ilgili deneyleri gerçekleştirip sonuçlarını bilim dünyasına sunarken elektriğin farklı biçimlerde ortaya çıkan türlerinin niteliği konusunda kuşkular belirmişti. Faraday araştırmalarını derinleştirince iki önemli buluş gerçekleştirdi.

↝ Elektrolizin iki temel kanununun formüllerini buldu. Elektrot ve iyon terimlerini ilk kullanan bili adamı oldu. Işık enerjisi ile elektromanyetik enerjinin birbirine çok benzer, hatta aynı olduğu kuramını geliştirdi.

↝ İlk paslanmaz çeliği imal etti. Klor ve bazı gazları sıvılaştırdı.

↝ Sekiz yıl boyunca aralıksız süren deneysel ve kuramsal çalışmaların sonunda 1839'da sağlığı bozulan Faraday bunu izleyen altı yıl boyunca üretici bir etkinlik gösteremedi. Araştırmalarına ancak 1845'te yeniden başlayabildi. 1855'ten sonra Faraday'ın zihinsel gücü azalmaya başladı. Ara sıra deneysel çalışmalar yaptığı oluyordu. 25 Ağustos 1867'de vefat etti.