Bu proje Tübitak 4007 kodlu projeler çağrısıyla desteklenmektedir.

0 538 029 29 79
Leonardo da Vinci

LEONARDO DA VINCI KİMDİR?

↝ Leonardo da Vinci İtalya’da doğdu, 1452-1519 yılları arasında yaşadı.  Floransa’lı noter Pietro da Vinci’nin oğlu olan Leonardo’nun sanata karşı olan ilgisi küçük yaşlarda başlamıştı.

↝ Bu yüzden sanatçı  Verrocchio’nun atölyesine çırak olarak girmişti. Bu atölye onun hayatında önemli bir yere sahip olacaktı. Burada perspektif sanatını öğrendi, mekanik ile ilgili çalışmalar yaptı, heykeltıraşlıkla ilgili de kendini geliştirdi.

↝Leonardo, mekaniğe olan ilgisi sonucunda mekanikle ilgili eskizler yapmaya başlamıştı. Öyle ki, defterleri mekanik aletlerin çizimleriyle doluydu. Bu çizimlerin çoğu kendisinin daha önce görmediği mekanik aletlere aitti. Leonardo’nun mucitliği burada ön plana çıkmaktadır. Kuşları inceleyerek uçuş makinesini betimlemesi oldukça ilgi çekicidir. Bu uçuş makinesi uzun bir dönem gerçekleştirdiği gözlemlerin ürünüdür.

↝Leonardo’nun mucitliği maalesef çizimlerinde gizli kaldı. Üniversite okumaması ve Latince bilmemesi onun mekaniği bir bilim olarak geliştirmesine engel olmuştu. Yine de mekaniğe olan ilgisi ona ün kazandırmış, bu sayede müfettişi olarak göreve getirilmişti. Leonardo, görevde bulunduğu 17 yıl boyunca makine ve silah tasarımları yaptı, bunlara ek olarak sanatsal çalışmalarını da yürüttü.

↝Leonardo çok yönlü kişiliği sayesinde her geçen gün yeni bir ilgi alanına sahip olmuştu.  “Resim yapmak; ressamın zihnini doğanın zihni haline dönüştürmeye ve doğa ile sanat arasında tercümanlık yapmaya zorlamak demektir.” Leonardo resim yapmayı böyle tasvir ederek; resimde, doğada görülen şeylerin sebeplerinin yine doğanın yasaları çerçevesinde ortaya konulması gerektiğini ifade etmeye çalışmıştı.

↝ Leonardo da Vinci’nin gizli kalmış anatomi çalışmaları bilim için büyük önem taşımaktadır. Bir sanatçının insan ve hayvan anatomisini inceleme ihtiyacı duyması o dönem için oldukça ilgi çekicidir. Dönemin şartlarına bakıldığında bu incelemelerin çok da kolay olmadığı bir gerçektir. Fakat Leonardo’nun sahip olduğu merak, tüm zorluklara göğüs germesine neden olmuştur.

↝ Leonardo yaşadığı zorlu süreçleri çalışma notlarında ifade etmişti. Ölüleri parçalaması ve incelemesinin dini açıdan hoş görülmemesi Leonardo’yu Vatikan’dan özellikle de Papa’dan gizli çalışmak durumunda bırakmıştı.  Damarların işlevini anlamak için 10 cesedi açması, parçalaması ve incelemesi onun ne kadar detaycı ve araştırmacı olduğunu göstermektedir.  Gördüklerini, sık sık duraklayıp yavaş yavaş çizmesi de çalışmalarının sürelerini uzatmıştır. Tüm bunlara rağmen asla vazgeçmemiş, yaklaşık otuz kadavra üzerinde inceleme yapmıştır.

↝Leonardo’nun anne karnındaki fetus çizimi özellikle dikkat çekilmesi gereken bir çizim olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu çizimde insan kadavrası üzerinde inceleme yapmamıştır. İnekler üzerinde inceleme yapıp bunu insan vücuduna uyarlamıştır. Bu durum oldukça önemlidir, keza onun hayal gücünü ne denli kullandığını ve bu hayal gücünü bilimle nasıl bağdaştırdığını göstermektedir.

↝Mona Lisa tablosunu yaparken de bu anatomi çalışmalarından yararlandığı öne sürülmektedir. Leonardo, tablolarındaki kusursuz portre çizimlerinde kadavralar üzerinde yaptığı çalışmaların izlerinin yer aldığı belirtilmektedir. Kuşkusuz bu denli inceleme yapan ve resim, bilim arasında bir ilişki arayan bir dâhinin bilimsel incelemelerinden feyz alarak çizim yapması olağandır.

↝ Eskizleri onun ölümünden çok sonra değerli hale gelse de yayınlanmamıştır. Leonardo’nun, bilgisini başkalarına aktarma isteğine sahip olmaması, çizimlerinin büyük kısmının karanlıkta kalmasına neden olmuştur.

↝ Leonardo da Vinci 1516 yılında önemli bir değişiklik yaparak İtalya’dan Fransa’ya gitti. Bunun nedeni; baş ressam ve mühendis olarak çalışması için Fransız Kralı 1. Francis’den davet almasıydı. Ölümüne kadar da (1519) yılına kadar burada ikamet etti.