Bu proje Tübitak 4007 kodlu projeler çağrısıyla desteklenmektedir.

0 538 029 29 79
Prof.Dr. Bayram COŞTU

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ - PROF. DR. BAYRAM COŞTU

Proje Yürütücüsü:

Bayram COŞTU (Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) 

 

Uzmanlık alanı kimya eğitimidir. Araştırma konuları arasında; bilim tarihi ve felsefesi, öğrencilerde kavram gelişimi ve yanılgılar; fen öğretim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması; kavram öğretimine yönelik materyal geliştirme; kavram anlama seviyeleri ve ölçülmesine yönelik araştırmalar yer almaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/bcostu